Każdy potrzebuje poczucia sensu życia, nadziei i ciepła. Taka powinna być społeczność na nasze czasy. To czyni człowieka szczęśliwym, a świat lepszym.
Celem Stowarzyszenia
„Do Źródła” jest, aby 
w spotkaniach przy muzyce, sztuce i słowie, stworzyć przychylne warunki 
ku temu, by taką właśnie społeczność tworzyć; 
by razem zbliżyć się 
do Jezusa, który jedynie ma moc wszystko 
w naszym życiu zmienić 
na lepsze.
Pragnieniem Stowarzyszenia
„Do Źródła” 
jest inspirowanie 
do przemiany życia, 
umysłu i serca w spotkaniu ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem 
oraz wsparcie 
w zastosowaniu wartości chrześcijańskich 
w codziennym życiu.

Potrzebujemy Twojego wsparcia

 

Modlitwa

 

Bardzo ważną dla nas formą wsparcia misji Stowarzyszenia „Do Źródła” jest modlitwa. Wierzymy, że „wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego”, i że Bóg wysłuchuje „wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą”. Uważamy, że szczególnym Bożym pragnieniem jest, aby Ewangelia o Bożej miłości do człowieka – która kiedy jest przyjęta, przemienia najbardziej twarde serce – rozlała się na cały świat, również w naszym kraju. Prosimy Cie o modlitwę, aby przez nasze działanie Ewangelia mogła dotrzeć i zostać przyjęta, przez tych, którzy zatrzasnęli dla niej swoje serca.

 

Wsparcie finansowe

 

Stowarzyszenie „Do Źródła” jest organizacją pozarządową. Cele statutowe realizujemy dzięki środkom, uzyskanym drogą darowizn i dotacji ludzi dobrej woli. Większość działań nie byłaby możliwa bez finansowego wsparcia przyjaciół takich, jak Ty.

Usłyszeliśmy kiedyś dwa cytaty w tej dziedzinie, które przez okres naszej działalności stają się dla nas cudowną rzeczywistością. Zwłaszcza, gdy wbrew okolicznościom Bóg przyznawał się do podjętych przez nas działań, poprzez kierowanie do nas swoich ludzi, którzy ucieleśniali Jego hojność. 

„Pieniądze nie mają wolnej woli, więc nie ma problemu, aby Pan dostarczył je na czas.”
„Gdy mówisz o pieniądzach potrzebnych na głoszenie Ewangelii, to ty o nic nie prosisz. To Bóg stwarza szansę słuchającym cię ludziom, by mogli podzielić się tym, co On im już dał”.

 

Regularne wsparcie Stowarzyszenia „Do Źródła” dowolną kwotą pomoże nam na różne sposoby i w różne miejsca nieść Dobrą Nowinę o zbawieniu w Bożym Synu, Jezusie Chrystusie. Będziemy wdzięczni za Twoje zaangażowanie.  

 

Nr rachunku bankowego:  17 2030 0045 1110 0000 0317 5870 

 

Tytułem: Darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia  „Do Źródła”

 

Stowarzyszenie Do Źródła
Jałowcowa 7
43-600 Jaworzno  

Każdy darczyńca otrzymuje raport z działalności Stowarzyszenia „Do Źródła". Za każdą darowiznę bardzo dziękujemy! Jesteśmy świadomi, że działalność Stowarzyszenia współtworzą wszyscy ludzie Ewangelii, przez których Bóg zmienia rzeczywistość.  Wspieramy

Podczas naszych działań staramy się uwrażliwiać człowieka na drugiego człowieka, na jego potrzeby, pamiętając o tym, że Bóg jest również (a może jest szczególnie!) Bogiem ludzi chorych, ubogich, zapomnianych, prześladowanych. Wierzymy, że możemy być domem dla braci naszych najmniejszych. Podarowanym domem dla nich może stać się nasze serce, pamięć, modlitwa, wstawiennictwo, ale również praktyczna pomoc, odpowiadająca na codzienne potrzeby naszych bliźnich.   

Wsparliśmy:

 • Ośrodek pomocy bezdomnym, Dom Łazarza w Krakowie, przekazując kwotę uzyskaną ze sprzedaży biletów na spektakl Ballet Magnificat – „Syn Marnotrawny” (2013),
 • Dom dla biednych, wdów i sierot w Ugandzie, zbierając środki podczas 
  Festiwalu DNA (2013),
 • Open Doors, organizację działającą na rzecz prześladowanych chrześcijan, zbierając środki podczas Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej „Effatha” (2012),
 • Stowarzyszenie PoMOC, zajmujące się kompleksową pomocą ofiarom przemocy domowej, handlu ludźmi oraz doświadczających procederu prostytucji, organizując zbiórkę pieniężną podczas spotkania z siostrą Anną Bałchan SMI.
 • Piotrusia Konefała, 4-letniego chłopca z chorym sercem, przeprowadzając zbiórkę publiczną na operację ratującą mu życie, podczas świątecznego koncertu 
  chóru Syloe.  
 • Świetlica Fabryka Uśmiechów w Mysłowicach, która zajmuje się pracą z dziećmi z rodzin patologicznych   
 • Obóz dla uchodźców chrześcijańskich w Irbil, w Iraku, podczas konferencji "Nabierz Ducha" (grudzień 2014)
 • Stowarzyszenie "Instytut Działań Społecznych", na obóz wakacyjny dla osób niepełnosprawnych z ubogich rodzin, podczas koncertu Bogusi Pietrzyk.
 • Fundacja "New Hope" Arfyka prowadzona przez Pawła Huka, w Maili Tatu, w Kenii; podczas Festiwalu DNA (2015)
 • Fundacja "New Life" prowadząca Centrum Nowego Życia „Ebenezer” w Kisumu, w Kenii; podczas Festiwalu DNA (2015).

  Do tej pory przelaliśmy na konta wspieranych przez nas osób w potrzebie około
  35 tys. złotych. Wszystkim ludziom dobrej woli i wrażliwego serca, dziękujemy! 
  To wszystko jest możliwe dzięki Wam!