Mozaika Kościoła

Opublikowany 2014/01/22

Mam przywilej mieć znajomych, przyjaciół z różnych kongregacji chrześcijańskich. Jedni pomagają ubogim i bezdomnym, inni niepełnosprawnym, inni dzieciom w Afryce, inni żyją świadectwem w miejscu swojej pracy, inni głoszą Ewangelię, tam gdzie tylko mogą a jeszcze inni gorliwie się o nich modlą. Dziękuję Bogu, że wśród znajomych mam księży, biskupów, pastorów, liderów, misjonarzy, pisarzy, dziennikarzy, poetów, muzyków, malarzy, grafików, ludzi żyjących z pasją dla Chrystusa, którzy zdecydowali odłożyć "swoje szczęście" na bok, by żyć dla Jezusa. Choć otrzymaliśmy tak odmienne dary łaski, to jednak łączy nas osoba Jezusa Chrystusa. Dzięki Niemu nasza różnorodność układa się w harmonijną mozaikę Kościoła. Dzięki Niemu możemy zajmować wobec siebie pozycję ucznia, by się sobą ubogacać, zachęcać, inspirować. Dzięki Niemu możemy „pomimo” i „wbrew” żyć w jedności wyrażonej w Nim właśnie, bo działa w nas „ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich”. 

Wierzę, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Dziękuje więc Wam wszystkim, bo jestem tym kim jestem dzięki Wam. Bóg wiele razy posługiwał się właśnie wami, by sprowadzać mnie na swoje drogi… Nic nie mam czego bym nie otrzymał. Bóg jest dobry! 

Radosław Siewniak,
prezez Stowarzyszenia "Do Źródła"