Modlitwa o prześladowanych chrześcijan

Opublikowany 2013/11/10

Według danych organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, statystycznie, co 3 minuty ginie na świecie chrześcijanin. W ponad 75 krajach, czyli w co 3 kraju na świecie łamie się prawo do wolności wiary w Chrystusa. Około 200 mln chrześcijan jest brutalnie prześladowanych - wielu z nich, kiedy piszę te słowa jest torturowanych, bitych, osadzonych w celach więziennych... Jednocześnie dramat naszych sióstr i braci jest przemilczany przez media. Wierzymy jednak, że choć Kościół jest prześladowany, nie jest pokonany. "Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele". (2 Kor. 4,8-11)

W najbliższą niedzielę, 10 listopada jest międzynarodowy dzień modlitwy za Kościół Prześladowanych, w którym niezależnie od kongregacji chrześcijańskich, do jakich przynależymy, stajemy w jedności w jednomyślnej modlitwie za prześladowanym Kościołem. Zachęcam do przyłączenie się do tej modlitwy. Niech ten dzień będzie również refleksją dla nas, abyśmy my nigdy nie stali się prześladowcami innych chrześcijan w imię naszej poprawności religijnej.
     
Chwała Męczennikom! Dla nich otwarte bramy nieba! Chwała Bogu za to, że w dobie, gdzie zło panoszy się po świecie, w glebie tego świata rozwija się Jego Kościół. Dzięki niech będzie Najwyższemu, że ostatnie słowo nie należy to reżimów totalitarnych, ale do Tego, który umiłował nas "aż do końca", sam będąc prześladowany.