Każdy potrzebuje poczucia sensu życia, nadziei i ciepła. Taka powinna być społeczność na nasze czasy. To czyni człowieka szczęśliwym, a świat lepszym.
Celem Stowarzyszenia
„Do Źródła” jest, aby 
w spotkaniach przy muzyce, sztuce i słowie, stworzyć przychylne warunki 
ku temu, by taką właśnie społeczność tworzyć; 
by razem zbliżyć się 
do Jezusa, który jedynie ma moc wszystko 
w naszym życiu zmienić 
na lepsze.
Pragnieniem Stowarzyszenia
„Do Źródła” 
jest inspirowanie 
do przemiany życia, 
umysłu i serca w spotkaniu ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem 
oraz wsparcie 
w zastosowaniu wartości chrześcijańskich 
w codziennym życiu.

Niesamowite jest widzieć, jak nasz wspaniały i potężny Bóg i Ojciec upodobał sobie, aby użyć nas –Jego dzieci – do tego zaszczytnego celu głoszenia po całym świecie, tej mającej moc zmieniania ludzkiego życia, dobrej nowinie o Jego miłości. Radosław Siewniak ze Stowarzyszeniem "Do Źródła" na wiele sposobów dają wyraz swojej osobistej wdzięczności dla Jezusa głosząc przesłanie Ewangelii w swojej ojczyźnie, jak i po całym świecie. Niewielu jest ludzi wśród tych, których znam, którzy by tak mocno wymagali od siebie, by każdego dnia dawać świadectwo nadziei, która jest w Panu, jak to czyni Radek. To jest przywilej móc współpracować z nim przez te ostatnie lata, ponieważ jego przykład jest wezwaniem, zachętą, by kochać Jezusa, więcej żyć dla Jezusa i czynić Jego Imię znanym. Dzięki Radka osobistemu oddaniu się Zbawcy, dzięki działalności Stowarzyszenia "Do Źródła", Królestwo naszego Boga oznajmiane jest tu na ziemi.

Jiri Voborsky, dyrektor artystyczny Ballet Magnificat 

 

"Do Źródła” jest profesjonalnym, godnym zaufania i skutecznie działającym stowarzyszeniem. Jako dyrektor Ballet Magnificat współpracowałam z setkami organizacji w Stanach Zjednoczonych i w ponad 20 innych krajach. Stowarzyszenie "Do Źródła" wyróżnia się wśród nich. Radosław Siewniak i jego zespół zorganizował ponad 10 spektakli i warsztatów Ballet Magnificat i każde z nich było sprawnie i dobrze zorganizowanym wydarzeniem. Współpraca z tak rzetelnym i profesjonalnym zespołem bardzo ułatwia naszą pracę. Źródłem „Do Źródła” jest Jezus Chrystus, wywyższony. Ci ludzie są cudownym przykładem, co znaczy z pasją postępować za Chrystusem. 

Erin Beaver, dyrektor organizacyjny Ballet Magnificat 
 

"Do Źródła" to niezwykła przygoda pójścia razem pod prąd i szukanie tego, czego nie widać, a przecież daje życie. Jestem wdzięczny Radkowi Siewniakowi i Stowarzyszeniu „Do Źródła” za wkład w budowaniu mostów pomiędzy braćmi chrześcijanami z różnych denominacji (patrz: Nabierz Ducha), za otwartość na to, co różnorodne, a przede wszystkim podjęcie dzieła, przez które można doświadczyć rozlewającego się pokoju i dobra. 

brat Piotr M. Dąbek OFMConv 
dyrektor Centrum Franciszkańskiego San Damiano

 

Stowarzyszenie "Do Źródła" łączy ludzi. A przynajmniej stara się to robić. Stara się łączyć, czasem bardzo różnych ludzi wokół osoby Jezusa Chrystusa. W moim przekonaniu to ważne przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że wierzę głęboko, iż to właśnie Zmartwychwstały Zbawiciel, powodowany miłością, chce i może być odpowiedzią na rozliczne bolączki współczesnego świata, zarówno w wymiarze globalnym jak i indywidualnym. Po drugie - inspirowanie Chrystusem zwykle prowadzi do zmiany życia inspirowanych. Apostoł Paweł zdefiniował to: "Kto jest w Chrystusie nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i wszystko stało się nowym." (2Kor. 5, 17). A tego nam wszystkim potrzeba. Zmienionego życia. Niezależnie od naszych przyzwyczajeń, wyobrażeń, egoizmów i szowinizmów wyznaniowych. Stąd popieram aktywność Stowarzyszenia. Czuję sie zaszczycony, że mogłem onegdaj w Chrzanowie zagrać koncert właśnie w ramach jego działalności. Mam nadzieję, że nie był to ostatni raz. Radkowi Siewniakowi oraz wszystkim innym zaangażowanym we wskazywanie "gdzie jest Źródło", życzę sukcesów.  Niech Dobry Bóg, który najlepiej zna nasze nadzieje i nasze motywacje, błogosławi Wam. Niech otacza Was swoją ochroną, wśród rzesz "najprawdziwszych", gotowych swoje jedynie słuszne przekonania głosić "ogniem i mieczem". Nam wszystkim zaś życzę, abyśmy wskazując innym na Niebo, nie czynili jednocześnie Piekła na ziemi...

Tomasz Żółtko, muzyk, kompozytor, poeta, publicysta.