Każdy potrzebuje poczucia sensu życia, nadziei i ciepła. Taka powinna być społeczność na nasze czasy. To czyni człowieka szczęśliwym, a świat lepszym.
Celem Stowarzyszenia
„Do Źródła” jest, aby 
w spotkaniach przy muzyce, sztuce i słowie, stworzyć przychylne warunki 
ku temu, by taką właśnie społeczność tworzyć; 
by razem zbliżyć się 
do Jezusa, który jedynie ma moc wszystko 
w naszym życiu zmienić 
na lepsze.
Pragnieniem Stowarzyszenia
„Do Źródła” 
jest inspirowanie 
do przemiany życia, 
umysłu i serca w spotkaniu ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem 
oraz wsparcie 
w zastosowaniu wartości chrześcijańskich 
w codziennym życiu.

 

     Dlaczego "Do Źródła"?     

Jako ludzie nie jesteśmy stworzeni tylko z materii, ale i z Bożego tchnienia. Nazwa „Do Źródła”wskazuje na najważniejsze i ostateczne źródło naszego istnienia – Boga. On karmi nas chlebem powszednim, zaopatrując we wszystko, co konieczne do życia, ale i chlebem niepowszednim, nieziemskim, czyli swoim Słowem – umiłowanym Synem –  Chlebem Życia.