Każdy potrzebuje poczucia sensu życia, nadziei i ciepła. Taka powinna być społeczność na nasze czasy. To czyni człowieka szczęśliwym, a świat lepszym.
Celem Stowarzyszenia
„Do Źródła”
 jest, aby 
w spotkaniach przy muzyce, sztuce i słowie, stworzyć przychylne warunki 
ku temu, by taką właśnie społeczność tworzyć; 
by razem zbliżyć się 
do Jezusa
, który jedynie ma moc wszystko 
w naszym życiu zmienić 
na lepsze.
Pragnieniem Stowarzyszenia
„Do Źródła” 
jest inspirowanie 
do przemiany życia, 
umysłu i serca w spotkaniu ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem 
oraz wsparcie 
w zastosowaniu wartości chrześcijańskich 
w codziennym życiu.

Informację nt naszej działalności
można uzyskać pisząc 
na mail: 
radeksiewniak@poczta.fm
lub dzwoniąc pod nr tel.
692430653
 

 

Stowarzyszenie „Do Źródła” jest chrześcijańską organizacją społeczną, pozarządową i międzywyznaniową, tzn. nie jest organem ani agendą żadnego z kościołów czy związków wyznaniowych, współpracuje natomiast z większością kościołów chrześcijańskich w Polsce. Pozwala to nam czerpać z bogactwa różnorodności, którą stanowimy,  jako chrześcijanie.