Każdy potrzebuje poczucia sensu życia, nadziei i ciepła. Taka powinna być społeczność na nasze czasy. To czyni człowieka szczęśliwym, a świat lepszym. 

Celem Stowarzyszenia
„Do Źródła”
 jest, aby 
w spotkaniach przy muzyce, sztuce i słowie, stworzyć przychylne warunki 
ku temu, by taką właśnie społeczność tworzyć; 
by razem zbliżyć się 
do Jezusa
, który jedynie ma moc wszystko 
w naszym życiu zmienić 
na lepsze.
Pragnieniem Stowarzyszenia
„Do Źródła” 
jest inspirowanie 
do przemiany życia, 
umysłu i serca w spotkaniu ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem 
oraz wsparcie 
w zastosowaniu wartości chrześcijańskich 
w codziennym życiu. 

 

 


Stowarzyszenie „Do Źródła” jest chrześcijańską organizacją społeczną, pozarządową i międzywyznaniową, tzn. nie jest organem ani agendą żadnego z kościołów czy związków wyznaniowych, współpracuje natomiast z większością kościołów chrześcijańskich w Polsce. Pozwala to nam czerpać z bogactwa różnorodności, którą stanowimy jako chrześcijanie. 

Dlaczego "Do Źródła"?     

Jako ludzie nie jesteśmy stworzeni tylko z materii, ale i z Bożego tchnienia. Nazwa „Do Źródła” wskazuje na najważniejsze i ostateczne źródło naszego istnienia – Boga. On karmi nas chlebem powszednim, zaopatrując we wszystko, co konieczne do życia, ale i chlebem niepowszednim, nieziemskim, czyli swoim Słowem – umiłowanym Synem –  Chlebem Życia.

Cel

Pod wpływem ewangelicznego przesłania Jezusa Chrystusa, bez wyznaczonych ram denominacyjnych, naszym pragnieniem jest składanie świadectwa o niezgłębionej miłości i dobroci Boga, wskazywanie drogi zbawienia w Jezusie Chrystusie oraz zachęty i pocieszenia w Duchu Świętym.

Skupiamy się na inspirowaniu do przemiany życia, umysłu i serca w spotkaniu ze zmartwychwstałym Chrystusem oraz wspieramy w zastosowaniu wartości chrześcijańskich w codziennym życiu.

Wierzmy również, że ważną rolę w przekazywaniu Dobrej Nowiny światu pełni budowanie jedności pomiędzy chrześcijanami, co jest centralną prośbą modlitwy Jezusa w Ogrójcu: „Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty Ojcze we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J. 17, 21). Jedność chrześcijan jest nie tylko pragnieniem Boga, ale jest też potrzebna, aby świat uwierzył. W naszej pracy wychodzimy naprzeciw tej prośbie Jezusa, zachęcając chrześcijan do łamania murów nieufności, strachu i uprzedzenia. Wierzymy, że pomimo trudności, wznosząc się ponad różnice, stając w jedności wspólnego pragnienia szukania woli Boga, modląc się i słuchając Słowa Bożego, możemy mieć o wiele większy wpływ na otaczający nas świat. Wierzymy, że razem możemy być narzędziem w rękach Boga przygotowującym drogę na przyjście Chrystusa, będąc jednocześnie inspiracją dla siebie nawzajem poprzez odkrywanie w sobie bogactwa Bożego dziedzictwa, którym jesteśmy obdarowani.