Każdy potrzebuje poczucia sensu życia, nadziei i ciepła. Taka powinna być społeczność na nasze czasy. To czyni człowieka szczęśliwym, a świat lepszym.
Celem Stowarzyszenia
„Do Źródła” jest, aby 
w spotkaniach przy muzyce, sztuce i słowie, stworzyć przychylne warunki 
ku temu, by taką właśnie społeczność tworzyć; 
by razem zbliżyć się 
do Jezusa, który jedynie ma moc wszystko 
w naszym życiu zmienić 
na lepsze.
Pragnieniem Stowarzyszenia
„Do Źródła” 
jest inspirowanie 
do przemiany życia, 
umysłu i serca w spotkaniu ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem 
oraz wsparcie 
w zastosowaniu wartości chrześcijańskich 
w codziennym życiu.

 

Prawda Głodna Odwagi 
Książka dostępna w większości księgarni chrześcijańskich w Polsce i wielu księgarniach świeckich. To zbiór przemyśleń i pytań, ubrany w bardzo różnorodną stylistycznie formę. Wszystko stonowane i przepełnione liryzmem. Głównym tematem książki jest pytanie o autentyczność naszego chrześcijaństwa. Książka prowokuje i zachęca do spojrzenia w głąb samego siebie. Jest pomocna w formowaniu postaw uczniostwa i naśladownictwa Chrystusa.

Broszury  

 Wyjątkowa oferta – broszura traktująca o cudowności i bezwarunkowości Bożej łaski.

 Gdzie się podział Bóg? – broszura pochylająca się na pytaniami, wypływającymi z najgłębszych zakamarków ludzkiego serca.

 Łatwo przegapić najistotniejsze – ulotka z tekstem zachęcającym do pochylenia się nad istotą świąt Narodzin Zbawiciela Świat.

Źrenica oka Boga – ulotka ukazująca cud powstania państwa Izrael z analogią na życie
każdego z nas.