Każdy potrzebuje poczucia sensu życia, nadziei i ciepła. Taka powinna być społeczność na nasze czasy. To czyni człowieka szczęśliwym, a świat lepszym.
Celem Stowarzyszenia
„Do Źródła” jest, aby 
w spotkaniach przy muzyce, sztuce i słowie, stworzyć przychylne warunki 
ku temu, by taką właśnie społeczność tworzyć; 
by razem zbliżyć się 
do Jezusa, który jedynie ma moc wszystko 
w naszym życiu zmienić 
na lepsze.
Pragnieniem Stowarzyszenia
„Do Źródła” 
jest inspirowanie 
do przemiany życia, 
umysłu i serca w spotkaniu ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem 
oraz wsparcie 
w zastosowaniu wartości chrześcijańskich 
w codziennym życiu.

 

Spotkania muzyczne "Źródło"

Spotkania muzyczne "Źródło" to jedna z przestrzeni działalności stowarzyszania, gdzie poprzez muzyczny przekaz pragniemy nakierowywać myśli publiczności na Boga. Do tej pory zapraszaliśmy takie zespoły jak: TGD, New Life’m, Mate.o, Pomoc Duchowa, Hagada, Tomasz Żółtko, Łukasz Buksa Band, Anna Bałchan, Emensis, Syloe, Miasto Ucieczki. 

"Źródło"