Festiwal DNA (Dostrzec Naszego Architekta)

Opublikowany 2014/11/11

Rokroczny festiwal, na którym w ciągu tygodnia organizowane są konferencje ekumeniczne, spotkania biblijne oraz koncerty uwielbienia Najwyższego. Festiwal promowany jest krótkim tekstem: Wśród wszystkich dzieł Bożych, jedno jest szczególne – to człowiek. Każdy z nas został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Wszyscy mamy jednego Architekta i Stworzyciela – Boga, Ojca, Abbę. Każdy z nas ma boskie DNA. Podczas tygodnia DNA pragniemy odszukiwać Boże DNA w sobie, poznać, co to znaczy być stworzonym na Jego obraz i podobieństwo, a także odnajdywać zagubioną w Edenie komunię z naszym Stwórcą. Stąd Festiwal DNA jest zachętą, by
Dostrzec Naszego Architekta!

Festiwal DNA