Każdy potrzebuje poczucia sensu życia, nadziei i ciepła. Taka powinna być społeczność na nasze czasy. To czyni człowieka szczęśliwym, a świat lepszym.
Celem Stowarzyszenia
„Do Źródła” jest, aby 
w spotkaniach przy muzyce, sztuce i słowie, stworzyć przychylne warunki 
ku temu, by taką właśnie społeczność tworzyć; 
by razem zbliżyć się 
do Jezusa, który jedynie ma moc wszystko 
w naszym życiu zmienić 
na lepsze.
Pragnieniem Stowarzyszenia
„Do Źródła” 
jest inspirowanie 
do przemiany życia, 
umysłu i serca w spotkaniu ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem 
oraz wsparcie 
w zastosowaniu wartości chrześcijańskich 
w codziennym życiu.

 

Ballet Magnificat! w Polsce

Ballet Magnificat, to założona w 1986r. amerykańska grupa baletowa z Jackson w Missisipi, wystawiająca swoje spektakle na całym świecie. Łączy ze sobą balet tradycyjny z nowoczesnym, tworząc niezwykłe spektakle teatralno-muzyczne. To dynamiczna mieszanka wielu odmian tańca: od klasycznego przez jive, aż po motywy celtyckie i żydowskie połączona z ewangelicznym, głębokim i poruszającym przesłaniem spektakli. Do tej pory artyści wystąpili dla około 12 milionów widzów na całym świecie. Ballet Magnificat wystawia ponad 200 spektakli każdego roku w całych Stanach Zjednoczonych oraz za granicą (przede wszystkim w Azji i Europie). W Europie występowali m.in. w Mediolanie, Paryżu, Berlinie, Pradze, Zagrzebiu, Kijowie, St.Petersburgu, Moskwie). „Wysublimowane piękno, najwyższy profesjonalizm” – napisał o nich amerykański Dallas Morning News. 

Pragnieniem artystów jest przywrócenia bogactwa tańca we współczesnym Kościele. Daru tańca jako narzędzia o niezwykłym potencjale ewangelizacyjnym, który jest w stanie otwierać serca na Pana i przemienić życie wielu ludzi. W repertuarze Ballet Magnificat! znajdują się poruszające interpretacje m.in. przypowieści o synu marnotrawnym „Prodigal’s Journey”, powieści Corrie ten Boom „Hiding Place” (Bezpieczna kryjówka) opowiadającej historię rodziny holenderskich chrześcijan ukrywających Żydów podczas II wojny światowej, historii wyjścia Izraela z Egiptu – „Wybaw nas!” czy najnowszy spektakl „Face to face” (Twarzą w twarz) o tym, jak to jest żyć z Chrystusem, a jak bez Niego. 

Stowarzyszenie „Do Źródła” od 2012r. organizuje spektakle Ballet Magnificat! w Polsce. Na każdy występ przychodzi 600 – 800 osób, wypełniając do ostatniego miejsca sale teatralne. Przez trzy lata w ten sposób, ewangelię o Bożej miłości zobaczyło i usłyszało ponad 6 tysięcy osób, podczas 10 spektakli. Wrażenie widowiska jest nie do opisania, wielu ludzi zostaje wzruszonych do łez stykając się z przesłaniem podnoszącej, Bożej łaski. 

Ballet Magnificat!