Każdy potrzebuje poczucia sensu życia, nadziei i ciepła. Taka powinna być społeczność na nasze czasy. To czyni człowieka szczęśliwym, a świat lepszym.
Celem Stowarzyszenia
„Do Źródła” jest, aby 
w spotkaniach przy muzyce, sztuce i słowie, stworzyć przychylne warunki 
ku temu, by taką właśnie społeczność tworzyć; 
by razem zbliżyć się 
do Jezusa, który jedynie ma moc wszystko 
w naszym życiu zmienić 
na lepsze.
Pragnieniem Stowarzyszenia
„Do Źródła” 
jest inspirowanie 
do przemiany życia, 
umysłu i serca w spotkaniu ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem 
oraz wsparcie 
w zastosowaniu wartości chrześcijańskich 
w codziennym życiu

Płyty DVD ze spektaklami BALLET MAGNIFICAT!

Spektakle grupy Ballet Magnificat! przenoszą widza w roztańczony świat poruszających historii, w których taniec nie jest tylko formą artystycznej ekspresji, ale jest przede wszystkim subtelnym sposobem uwielbiania Boga.  Już teraz można się o tym przekonać dzięki unikatowemu wydaniu płyt DVD w wersji polskiej, z zarejestrowanymi spektaklami amerykańskiej grupy baletowej Ballet Magnificat, na których znajdziemy następujące przedstawienia: 
 

„Beautifulfeet” („Piękne stopy”), którego inspiracją są słowa proroka Izajasza: „Jak piękne są stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę”. Stopy artystów grupy Ballet Magnificat! układają się do poruszającej muzyki opowiadającej o ofierze, miłości i nadziei, czyli ewangelii.

„Prodigalson” („Syn marnotrawny”) to sparafrazowana historia biblijnego syna marnotrawnego. Opowiada historię małżeństwa, w które w pewnym momencie rozpada się. Mężczyzna odchodzi od żony i córki, aby zasmakować życia pełnego rozrywek i rzekomej swobody. Z czasem jednak zaczyna rozumieć znaczenie rodziny. 
 


„The Arrival” („Przyjście”)
 to spektakl, którego kulminacją jest przesłanie: Jezus Chrystus po raz drugi przyjdzie na ziemię, aby ustanowić swoje Królestwo. „The Arrival” to pełen pasji taniec, który porusza i wzywa do przygotowania się na przyjście Nadchodzącego.

„Deliverus!” („Wybaw nas!”) to teatralno-taneczna interpretacja opowieści o Mojżeszu oraz wyjściu Izraelitów z Egiptu, które połączone zostaje z nieodzownym udaniem się pod Krzyż Jezusa, jako Tego, w którym dokonuje się pełnia wyzwolenia.

   

Ballet Magnificat! to założona w 1986r. amerykańska grupa baletowa z Jackson w Missisipi, wystawiająca swoje spektakle na całym świecie. Łączy ze sobą balet tradycyjny z nowoczesnym, tworząc niezwykłe spektakle teatralno-muzyczne. To niezwykła mieszkanka wielu odmian tańca: od klasycznego przez jive, aż po motywy celtyckie i żydowskie, połączona z ewangelicznym, głębokim i poruszającym przesłaniem spektakli. Do tej pory artyści wystąpili dla około 12 milionów widzów na całym świecie. Ballet Magnificat! wystawia ponad 200 spektakli każdego roku w Stanach Zjednoczonych oraz za granicą (przede wszystkim w Azji i Europie). W Europie występowali m.in. w Mediolanie, Paryżu, Berlinie, Pradze, Zagrzebiu, Kijowie, St.Petersburgu, Moskwie). „Wysublimowane piękno, najwyższy profesjonalizm” – napisał o nich amerykański Dallas Morning News. 

Chcesz obejrzeć spektakle grupy Ballet Magnificat?
Napisz do nas: dozrodla@gmail.com

Płyty wydane zostały w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Do Źródła.

Nie są przedmiotem obrotu komercyjnego, jednakże osoby, które dokonają darowizny na cele statutowe Stowarzyszenia Do Źródła, mogą na życzenie i w ramach wdzięczności za okazaną pomoc, otrzymać jeden egzemplarz płyty DVD.

W celu zamówienia płyty prosimy pisać do nas na adres mailowy: dozrodla@gmail.com 

Płyty można również nieodpłatnie wypożyczyć w siedzibie Stowarzyszenia oraz można je nieodpłatnie zamówić. Ilość płyt ograniczona.

Recenzja płyt DVD w kwartalniku Nasze Inspiracje.