Każdy potrzebuje poczucia sensu życia, nadziei i ciepła. Taka powinna być społeczność na nasze czasy. To czyni człowieka szczęśliwym, a świat lepszym.
Celem Stowarzyszenia
„Do Źródła” jest, aby 
w spotkaniach przy muzyce, sztuce i słowie, stworzyć przychylne warunki 
ku temu, by taką właśnie społeczność tworzyć; 
by razem zbliżyć się 
do Jezusa, który jedynie ma moc wszystko 
w naszym życiu zmienić 
na lepsze.
Pragnieniem Stowarzyszenia
„Do Źródła” 
jest inspirowanie 
do przemiany życia, 
umysłu i serca w spotkaniu ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem 
oraz wsparcie 
w zastosowaniu wartości chrześcijańskich 
w codziennym życiu.

Wykłady w Domach Kultury, Domach Opieki, w szkołach
i na obozach 

Prowadzimy wykłady „Góry przemienienia”, gdzie poprzez ukazanie pasji chodzenia po górach pragniemy inspirować słuchaczy do życia pełnego marzeń na przyszłość, zachęcając do przezwyciężania własnych słabości w drodze do celu, w zaufaniu Temu, który nas stworzył.

Wykłady w Domach Kultury, Domach Opieki, w szkołach i na obozach