Każdy potrzebuje poczucia sensu życia, nadziei i ciepła. Taka powinna być społeczność na nasze czasy. To czyni człowieka szczęśliwym, a świat lepszym.
Celem Stowarzyszenia
„Do Źródła” jest, aby 
w spotkaniach przy muzyce, sztuce i słowie, stworzyć przychylne warunki 
ku temu, by taką właśnie społeczność tworzyć; 
by razem zbliżyć się 
do Jezusa, który jedynie ma moc wszystko 
w naszym życiu zmienić 
na lepsze.
Pragnieniem Stowarzyszenia
„Do Źródła” 
jest inspirowanie 
do przemiany życia, 
umysłu i serca w spotkaniu ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem 
oraz wsparcie 
w zastosowaniu wartości chrześcijańskich 
w codziennym życiu. 

 

Pod wpływem ewangelicznego przesłania Jezusa Chrystusa, bez usztywniających racji wyznaczonych ramami denominacyjności, naszym pragnieniem jest składanie świadectwa o niezgłębionej miłości i dobroci Boga, wskazywanie drogi zbawienia w Jezusie Chrystusie oraz zachęty i pocieszenia w Duchu Świętym.

Nasze działanie skupione jest na inspirowaniu do przemiany życia, umysłu i serca w spotkaniu ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem oraz wsparcie w zastosowaniu wartości chrześcijańskich 
w codziennym życiu.

Wierzmy również, że ważną rolę w przekazywaniu Dobrej Nowiny światu pełni budowanie jedności pomiędzy chrześcijanami, co jest centralną prośbą modlitwy Jezusa w Ogrójcu: „Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty Ojcze we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J. 17, 21). Jedność chrześcijan jest nie tylko pragnieniem Boga, ale jest też potrzebna, aby świat uwierzył. W naszej pracy wychodzimy naprzeciw tej prośbie Jezusa, zachęcając chrześcijan do łamania murów nieufności, strachu i uprzedzenia. Wierzymy, że pomimo trudności, wznosząc się ponad różnice, stając w jedności wspólnego pragnienia szukania woli Boga, modląc się i słuchając Słowa Bożego, możemy mieć o wiele większy wpływ na otaczający nas świat. Wierzymy, że razem możemy być narzędziem w rękach Boga przygotowującym drogę na przyjście Chrystusa, będąc jednocześnie inspiracją dla siebie nawzajem poprzez odkrywanie w sobie bogactwa Bożego dziedzictwa, którym jesteśmy obdarowani.