Każdy potrzebuje poczucia sensu życia, nadziei i ciepła. Taka powinna być społeczność na nasze czasy. To czyni człowieka szczęśliwym, a świat lepszym.
Celem Stowarzyszenia
„Do Źródła” jest, aby 
w spotkaniach przy muzyce, sztuce i słowie, stworzyć przychylne warunki 
ku temu, by taką właśnie społeczność tworzyć; 
by razem zbliżyć się 
do Jezusa, który jedynie ma moc wszystko 
w naszym życiu zmienić 
na lepsze.
Pragnieniem Stowarzyszenia
„Do Źródła” 
jest inspirowanie 
do przemiany życia, 
umysłu i serca w spotkaniu ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem 
oraz wsparcie 
w zastosowaniu wartości chrześcijańskich 
w codziennym życiu.

 

"Nabierz Ducha" - Odnaleźć to, co zaginęło. Kraków

Opublikowany 2014/10/01


Konferencja już po raz kolejny odbędzie się w Krakowie. W sobotę, 18 października 2014, o godz.18.00 w Auli bł. Jakuba przy ul. Franciszkańskiej 4, spotkają się członkowie różnych wspólnot, zborów, parafii, aby uwielbić Boga, dziękować Mu za Jego wierność i niczym nieograniczoną miłość, która daje nowe życie.
 

Słowem podzielą się:

Jerzy Konieczy – Pasterz Chrześcijańskiej Wspólnoty Bezdomnych “Dom Łazarza” w Krakowie 
Radosław Siewniak – Prezez Stowarzyszenia "Do Źródła"
oraz gość specjalny:
Artur Pawłowski - Założyciel i Pastor Kościoła Ulicznego w Calghary, w Kanadzie.  

Uwielbienie poprowadzi diakonia Wspólnoty Nowe Jeruzalem.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Strefa 0

Opublikowany 2014/05/22

Strefa 0 

Chrześcijańska Konferencja Ekumeniczna 

TY – JA, zostaliśmy wezwani do budowania kościoła. TY-JA żywe kamienie, które Bóg powołał, by tworzyły żyjącą, oddychającą świątynię. Bóg Cię wezwał byś był częścią Jego planu zbawienia w Twoim domu , kościele, w mieście, w którym mieszkasz, w świecie, w którym się znajdziesz. Na nowo wzbudził nas do życia, byśmy budowali Jego duchową świątynię. Bez względu na kościół czy denominację w jakiej się znajdujesz, zapomnij na ten jeden dzień o tym, co Cię dzieli z innymi chrześcijanami, choć na ten jeden dzień, stań się jednym z innymi, którzy obok Ciebie staną. Stań się żywym kamieniem budującym KOŚCIÓŁ Chrystusa. Nasz Pan pragnie, by Jego Kościół był żywy, oddychający i pełen życia. Wybrał Cię byś stał się nierozerwalną częścią budowli, która ma wzrastać w poznaniu Jego samego i w mocy Ducha Świętego ogłaszać Jego zbawienie światu! Bez Ciebie ta świątynia nie będzie pełna! Zapraszamy Was do spotkania , do prawdziwego spotkania w miłości i w jedności, do spotkania ludzi zwróconych w tym samym kierunku, zapatrzonych w ten sam cel – w realizowanie powołania, do którego nas wezwał Jezus Chrystus. Pragniemy, by takim spotkaniem była konferencja Strefa 0, na którą Was serdecznie zapraszamy.

Nie wiem czy kiedyś zastanawiałeś się nad tym ale to sam Chrystus jest żywą świątynią Ojca i to sam Chrystus buduje swój Kościół, uczyniony nie z kamieni materialnych, ale z ”żywych kamieni″, którymi my jesteśmy. To nasz Pan powiedział: ” A ja ci także powiadam, że ty jesteś Piotr, a na owej opoce zbuduję moje zgromadzenie wybranych i bramy Krainy Umarłych go nie przemogą.” (Ewangelia Mateusza 16:18 NBG)

Apostoł Paweł mówi do chrześcijan w Efezie: jesteście „zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha” (Ef 2,20-22).

Kochani my jesteśmy żywymi kamieniami Bożej budowli, głęboko zjednoczonymi z Chrystusem – który jest kamieniem węgielnym – i między sobą. To właśnie Duch Święty poprzez swoją moc, dary,  tworzy różnorodność, bogactwo, piękno Kościoła i jednoczy wszystkich, abyśmy stanowili duchową świątynię, w której nie składamy ofiar materialnych, ale samych siebie i nasze życie: „Do niego się zbliżajcie, do żyjącego odłamu Skały, który wprawdzie jest odrzucony przez ludzi, ale przed Bogiem pozostaje wybrany oraz cenny. A wy sami jak żyjące odłamki Skały jesteście układani na duchową siedzibę, święte kapłaństwo; by z powodu Jezusa Chrystusa przynieść duchowe ofiary, godne przyjęcia przez Boga. Dlatego w Piśmie zawarto: Oto kładę między Syjonem kamień narożny, wybrany, cenny; dzięki niemu wierzący nie zostanie skalany” (Pierwszy list Piotra 2:4-6 NBG)

Serdecznie zapraszamy Cię na niesamowite wydarzenie jakim jest Konferencja Strefa Zero, która odbędzie się 21 czerwca 2014 w Chrzanowie. Strefa Zero to czas prawdziwej przemiany, odkrywania na nowo roli do jakiej powołał nas Bóg.

W Księdze Izajasza w 62 rozdziale czytamy:

Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem straże: cały dzień i całą noc nigdy milczeć nie będą. Wy, co przypominacie [wszystko] Panu, sami nie miejcie wytchnienia i Jemu nie dajcie spokoju, dopóki nie odnowi i nie uczyni Jeruzalem przedmiotem chwały na ziemi.

Wierzymy, że jest to wezwanie do nas wszystkich. Do wszystkich chrześcijan. Wezwanie by odbudowywać Kościół. Strefa Zero jest czasem i miejscem wspólnej modlitwy. Możemy tam stanąć razem w jedności, bez względu na cele i wizje jakie mamy dla swoich wspólnot, ruchów, denominacji z uwagi na osobę Jezusa Chrystusa który modlił się by Kościół był jedno. Bez względu na to co nas różni!

To czas spotkania różnych Ruchów, Wspólnot, denominacji. Czas wspólnej modlitwy i inspirujących wykładów!

W ciągu jednego dnia : kilku mówców, czas uwielbienia, słuchanie Słowa Bożego i spotkanie różnych środowisk chrześcijańskich. Nasz Pan Jezus Chrystus modlił się abyśmy byli jedno jak On jest z Ojcem. To było Jego pragnienie by Kościół był w jedności.

Wierzymy, że wznosząc się ponad różnice, stając w prawdziwej jedności i ufności, modląc się i słuchając Słowa Bożego możemy mieć wpływ na świat! Możemy być zmianą której świat potrzebuje! Możemy poruszyć naszym wołaniem niebo i być inspiracją dla siebie nawzajem! Mówcami na tegorocznej Strefie Zero będą: o. Andrzej Gutkowski Michał Jeleń Krzysztof Demczuk oraz gość specjalny: dr Anders Gerdmar z Kościoła Livets Ord w Szwecji.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Ballet Magnificat! Apha and Omega w Polsce

Opublikowany 2014/04/01
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ballet Magnifcat - Alpha i Omega 
w Krakowie i Chrzanow
ie!

Po raz pierwszy w Polsce grupy Alpha i Omega wystąpią razem! W Krakowie i Chrzanowie wystawią spektakl Deliver Us! (Wybaw Nas!), który będzie teatralno-taneczną interpretacją opowieści o Mojżeszu oraz wyjściu Izraelitów z Egiptu.

Ballet Magnificat!, to założona w 1986r. amerykańska grupa baletowa z Jackson nad Missisipi, wystawiająca swoje spektakle na całym świecie. Łączy ze sobą balet tradycyjny z nowoczesnym, tworząc niezwykłe spektakle teatralno-muzyczne. Ta niezwykła mieszkanka wielu odmian tańca: 
od klasycznego przez jive, aż po motywy celtyckie i żydowskie połączona z ewangelicznym, głębokim i poruszającym przesłaniem spektakli, stanowi o wyjątkowości zespołu. Do tej pory artyści wystąpili dla około 12 milionów widzów na całym świecie. Ballet Magnificat wystawia ponad 200 spektakli każdego roku w całych Stanach Zjednoczonych oraz za granicą (przede wszystkim w Azji i Europie). 
„Wysublimowane piękno, najwyższy profesjonalizm” – napisał o nich amerykański Dallas Morning News.

Pragnieniem artystów jest przywrócenia bogactwa tańca we współczesnym Kościele. Daru tańca jako narzędzia o niezwykłym potencjale ewangelizacyjnym, który jest w stanie nawrócić do Pana
i przemienić życie wielu ludzi


W repertuarze Ballet Magnificat! Znajdują się poruszające interpretacje m.in. przypowieści o synu marnotrawnymProdigal’s Journey oraz powieści Corrie ten Boom Hidden Place (Bezpieczna kryjówka) opowiadającej historię rodziny holenderskich chrześcijan ukrywających Żydów podczas 
II wojny światowej. Te właśnie spektakle miała niezwykłą sposobność oglądać polska publiczność w przeciągu ostatnich kilu lat w miastach takich jak Kraków, Chrzanów, Jaworzno, Wodzisław Śląski. Wrażenie widowiska było nie do opisania, wielu ludzi zostało wzruszonych do łez, 
nie licząc tych, którzy dzięki przedstawieniu zapragnęli powrócić do Boga
. Szczególnie poruszające były także rozmowy, które jeszcze długo po spektaklach toczyły się pomiędzy publicznością a występującymi. 

Ballet Magnificat! przylatuje do Polski od 3 lat na zaproszenie Stowarzyszenia „Do Źródła”.
W maju tego roku wystąpią w Krakowie, Chrzanowie, Rybniku, Toruniu oraz Raciborzu.

W Krakowie i Chrzanowie wystawią po raz pierwszy w Polsce spektakl Deliver Us! (Wybaw Nas!), który będzie teatralno-taneczną interpretacją opowieści o Mojżeszu oraz wyjściu Izraelitów z Egiptu. Jednak artyści nie będą jedynie opowiadać w nowatorski sposób dobrze już znanej historii, ale chcą ją dopowiedzieć poprzez wprowadzenie dialogu pomiędzy czasem Starego Przymierza a czasem Nowego Przymierza. Wyjście z Egiptu połączone zostanie z nieodzownym udaniem się pod Krzyż Jezusa, jako Tego w Którym dokonuje się PEŁNIA wyzwolenia.

Stowarzyszenie „Do Źródła” zaprasza! 
www.dozrodla.org

Kraków: 

Szkoła Muzyczna im. M. Karłowicza (sala koncertowa), os. Centrum E 2, Kraków

Wstęp: 40 zł
Bilety ulgowe: 30 zł

Przedsprzedaż biletów od 7 kwietnia: 
Sklep – Artykuły Religijne, ul. Franciszkańska 4, tel. 12 423 21 15 
(pn – pt: 10.00 – 18.00; sb: 9.00 – 15.00) 
Przedsprzedaż internetowa: dozrodla@gmail.com

Informacje nt spektaklu: Radosław Siewniak, tel. 692430653

 

Chrzanów:

MOKSiR (sala teatralna), Broniewskiego 4, Chrzanów

Wstęp: 30 zł
Bilety ulgowe: 20 zł

Przedsprzedaż biletów od 7 kwietnia: 
Informacja MOKSiR, tel. 32 623 30 86 w.53
Przedsprzedaż internetowa: dozrodla@gmail.com

Informacje nt spektaklu: Radosław Siewniak, tel. 692430653

 

Konferencja "Nabierz Ducha" 
Temat: Obietnica Ojca. Gość specjalny: Ballet Magnificat! Jedno z nauczań powie Jiri Voborsky, dyrektor artystyczny Ballet Magnificat! Uwielbienie poprowadzi diakonia muzyczna wspólnoty Metanoia. Po raz pierwszy na "Nabierz Ducha" pojawi się taniec:-) A więc zapraszamy na uwielbienie, konferencję, modlitwę i taniec uwielbienia. 17 maja, 18.00, KCHB CHRZANÓW. 

 

Plan występów Ballet Magnificat! w Polsce:

10.05, godz. 18:00, Kraków, Szkoła im. M. Karłowicza – Wybaw nas! 
11.05, godz. 18:00, Chrzanów, Miejski Ośrodek Kultury i Rekreacji (sala teatralna) – Wybaw nas! 
14.05, godz. 19:00, Rybnik, Rybnickie Centrum Kultury – Syn Marnotrawny 
16.05, godz. 19:00, Toruń, Hala Widowiskowo-Sportowa – Syn Marnotrawny 
17.05, godz. 18:00, Chrzanów, Kościół Chrześcijan Baptystów – Konferencja „Nabierz Ducha”
18.05, godz.. 18.00, Racibórz, Raciborskie Centrum Kultury – Syn Marnotrawny

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Konferencja "Nabierz Ducha" po raz drugi w Katowicach!

Opublikowany 2014/04/01

Tematem zbliżającego się spotkania będzie: "Odnaleźć to, co zaginęło".
Słowem podzielą się:
Radosław Siewniak - Przewodniczący Stowarzyszenia "Do Źródła" oraz
Krzysztof Demczuk - Pasterz Wspólnoty Metanoia.

Podczas konferencji przewidziany czas na poczęstunek i rozmowy.

 

KONFERENCJI “NABIERZ DUCHA”:

Słowa „Nabierz ducha” zostały zaczerpnięte z Księgi Aggeusza. Zasadniczą treścią tej księgi jest wezwanie całego Izraela do odbudowy świątyni, której odnowa wobec niesprzyjających okoliczności i narastających trudności została zaniechana i odłożona na lepsze czasy. Zamiast świątyni lud Boży wybudował sobie wobec tego w międzyczasie wygodne domy. Bóg wezwał jednak swój lud do pilnej odbudowy Jego świątyni, chcąc przez nią objawić światu swoją chwałą 
i udzielić zbawienia wszystkim narodom. Cały Izrael usłyszał wówczas przekazane przez proroka Aggeusza słowa od Boga: „Nabierzcie ducha, pracujcie, bo Ja jestem z wami”.

Wierzymy, że podobnie jak kiedyś Bóg wzywał Izrael do odbudowy świątyni, tak dzisiaj wzywa wszystkich chrześcijan do odbudowy Kościoła jako świątyni, w której On dozna czci i chwały. Aby tak się stało, chcemy jako chrześcijanie stanąć do budowy razem, przekraczając granice podziału i łamiąc mury nieufności, strachu i uprzedzenia. Wierzymy, że pomimo trudności, wznosząc się ponad różnice, stając w jedności wspólnego pragnienia szukania woli Boga, modląc się i słuchając Słowa Bożego, możemy rozpocząć budowę nowej rzeczywistości dla Kościoła i dla świata. Wierzymy, że możemy być narzędziem w rękach Boga przygotowującym drogę na przyjście Chrystusa. Wierzymy, że możemy być jednocześnie inspiracją dla siebie nawzajem poprzez odkrywanie w sobie bogactwa Bożego dziedzictwa, którym jesteśmy obdarowani. Dlatego chcemy wspólnie ogłaszać,„że Jezus Chrystus jest PANEM – ku chwale Boga Ojca” (Flp. 2,11). Razem chcemy stać się świątynią, w której On dozna uwielbienia, a przez którą świat pozna, że Jezus jest Mesjaszem.

Już kiedyś Kościół zjednoczył się we wspólnej modlitwie i uwielbieniu. Wówczas Bóg wylał na niego swego Ducha Świętego, co rozpoczęło globalną ewangelizację. Patrząc na tamto historyczne wydarzenie, wierzymy, że jeśli dzisiaj przekroczymy przestrzeń naszych podziałów i staniemy w jedności, pobudzeni miłością, rozpocznie się nowa Pięćdziesiątnica, która przyniesie Kościołowi i światu nową rzeczywistość.

Zapraszamy więc! Zostaw swoje codzienne sprawy i obowiązki. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl o Tym, który ma moc dać Twojemu życiu nową jakość. Odpowiadając na wezwanie „Nabierz ducha” możesz poznać i doznać, jak dobry jest Bóg. 
A to na zawsze zmieni Twoje życie.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Konferencja "Nabierz Ducha" po raz pierwszy w Krakowie!

Opublikowany 2014/03/26

Konferencja "Nabierz Ducha" po raz pierwszy odbędzie się w Krakowie!
W sobotę, 29 marca 2014, o godz.18.00 w Auli bł. Jakuba przy ul. Franciszkańskiej 4,
spotkają się członkowie różnych wspólnot, zborów, parafii, aby uwielbić Boga,
dziękować Mu za Jego wierność i niczym nieograniczoną miłość, która daje nowe życie.


Konferencjami podzielą się:
Piotr Dąbek OFMconv – dyrektor Centrum Franciszkańskiego “San Damiano” 
Radosław Siewniak – przewodniczący Stowarzyszenia “Do Źródła”

Uwielbienie poprowadzi krakowski zespół Choice Worship. 

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Festiwal DNA (Dostrzec Naszego Architekta)

Opublikowany 2014/02/27

Wśród wszystkich dzieł Bożych, jedno jest szczególne – to człowiek. Każdy z nas został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Wszyscy mamy jednego Architekta i Stworzyciela – Boga, Ojca, Abbę. Każdy z nas ma boskie DNA. Podczas tygodnia DNA pragniemy odszukiwać Bożego DNA w sobie, poznać co to znaczy być stworzonym na Jego obraz i podobieństwo i odnajdywać zagubioną w Edenie komunię z naszym Stwórcą. Stąd tydzień DNA jest zachętą, by dzisiaj Dostrzec Naszego Architekta!


Plan Festiwalu DNA 

Konferecnje "Nabierz Ducha" 

- Jezus – Droga, Prawda, Życie 

Konferencje: 
Krzysztof Demczuk, Patryk Gregorczyk

uwielbienie: wspólnota Metanoia 

15.03. (sobota), godz. 19.00
Kościół św. Mikołaja w Chrzanowie
ul. Mickiewicza 5
 

- Jezus – wczoraj i dzisiaj, ten sam i na wieki

Konferencje: Radosław Siewniak, bp Andrzej Bajenski

uwielbienie: zespół Choice Worship 

22.03 (sobota), godz. 18.00
Kościół Chrześcijan Baptystów w Chrzanowie
ul. Oświęcimska 63a

 

 

Pochylenie nad Słowem (Studium biblijne)


17.03 (poniedziałek), godz. 18.00
Parafia św. Mikołaja, ul. Mickiewicza 7 (I piętro)
Jezus i Setnik z Kafarnaum (Mat. 8,5-13)

18.03 (wtorek), godz. 18.00
Oratorium Domu Katechetycznego, ul. Kusocińskiego 4
Jezus i Bartymeusz (Mar. 10,46-52)

20.03 (czwartek), godz. 18.00
Kościół Chrześcijan Baptystów, ul. Oświęcimska 63a
Jezus i chromy pod sadzawką Betesda (J. 5,1-16)  

 

Koncert TGD 

23.05 (niedziela), 18.00
MOKSiR (sala teatralna)

wstęp: 25 zł, ulgowe: 20 zł

TGD (Trzecia Godzina Dnia) to jeden z najbardziej znanych i najdłużej działających zespołów w Polsce wykonujących muzykę pop-gospel. Zespół nagrał do tej pory 9 albumów, 3 koncerty telewizyjne (TVP i Religia Tv) i 3 radiowe (PR "Trójka"). Brał udział w wielu festiwalach muzycznych (S.O.S, Sopot Festival), produkcjach płytowych i telewizyjnych współpracując m.in. z: Elżbietą Skrętkowską, Mieczysławem Szcześniakiem, Grażyną Łobaszewską, Adamem Sztabą i grupą DeMono.
Twórczość TGD zaliczana jest do nurtu pop-gospel. Nie jest jednak próbą kopiowania muzyki afroamerykańskiej, ale wynikiem łączenia różnych inspiracji i poszukiwania własnego stylu. Dzisiejsze brzmienie grupy tworzy dwudziestoosobowy chór, zespół instrumentalny i grono solistów. Repertuar zespołu opiera się na kompozycjach dyrygenta - Piotra Nazaruka.
TGD to nie tylko zespół muzyczny ale też wspólnota, dosyć wyjątkowa, ponieważ tworzą ją ludzie reprezentujący różne wyznania chrześcijańskie. Koncerty grupy są nie tyle formą prezentacji artystycznej co "ubraną w dźwięki" modlitwą. Jak wiadomo Gospel to nie tylko gatunek muzyczny ale 
przede wszystkim Ewangelia czyli Dobra Nowina o Jezusie. 

 

 

 Pomagamy

Podczas Festiwalu DNA zbieramy dobrowolne datki na wsparcie działalności Stowarzyszenia PoMOC, założonego przez s.Anną Bałchan. PoMOC Zajmuje się kompleksową pomocą kobietom w kryzysowej sytuacji życia, przeciwdziałaniem i pomocą ofiarom przemocy domowej, handlu ludźmi oraz doświadczających procederu prostytucji. Ich celem jest wspieranie kobiet, które chcą porzucić prostytucję i rozpocząć normalne życie oraz pomoc tym, które mogą być prostytucją zagrożone. W ciągu ostatnich lat udało im się zmienić życie dziesiątek kobiet i dzieci ofiar przemocy domowej.
 

 

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Konferencja "Nabierz Ducha" - Odnaleźć to, co zaginęło

Opublikowany 2014/02/06

Zapraszamy na kolejną konferencję „Nabierz Ducha”, która tym razem odbędzie się 15 lutego w sobotę, w Kościele św. Mikołaja, o godz. 19.00. Tym razem głównym tematem konferencji będzie „Odnaleźć to, co zaginęło” – w poszukiwaniu człowieka. Gościem specjalnym, który poprowadzi część muzyczną konferencji będzie krakowski zespół MuWeBi. Zaprosiliśmy również na spotkanie siostrę Annę Bałchan SMI, założycielkę Stowarzyszenia PoMOC dla Kobiet i Dzieci, które zajmuje się kompleksową pomocą kobietom w kryzysowej sytuacji życia, przeciwdziałaniem i pomocą ofiarom przemocy domowej, handlu ludźmi oraz doświadczających procederu prostytucji.
Anna Bałachan razem z przewodniczącym Stowarzyszenia „Do Źródła”, Radosławem Siewniakiem, poprowadzą konferencję. 

 

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Konferencja "Nabierz Ducha" w Katowicach!

Opublikowany 2014/01/29
Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Narodzić się na nowo - styczniowe "Nabierz Ducha"

Opublikowany 2014/01/18

Kolejny raz, tym razem w sobotę, 25 stycznia 2014, spotkają się członkowie różnych wspólnot, zborów, parafii, aby uwielbić Boga, dziękować Mu za Jego wierność i niczym nieograniczoną miłość, która daje nowe życie. Głównym tematem konferencji będzie: „Narodzić się na nowo” - nowe życie w spotkaniu z Jezusem Chrystusem.
 

Gośćmi specjalnymi będą 
Krzysztof Demczuk – lider jaworznickiej wspólnoty „Metanoia - eucharystyczny płomień ” oraz Arkadiusz Krzywodajć – pastor Kościoła Zielonoświątkowego „Filadelfia” z Wodzisławia Śląskiego. Uwielbienie poprowadzi diakonia uwielbienia wspólnoty „Metanoia”
 
Data: 25 stycznia (sobota), godz. 18.00
Miejsce: Kościół Chrześcijan Baptystów w Chrzanowie, ul. Oświęcimska 63a 


O konferecnji "Nabierz Ducha" 

Słowa „Nabierz ducha” zostały zaczerpnięte z Księgi Aggeusza. Zasadniczą treścią tej księgi jest wezwanie całego Izraela do odbudowy świątyni, której odnowa wobec niesprzyjających okoliczności i narastających trudności została zaniechana i odłożona na lepsze czasy. Zamiast świątyni lud Boży wybudował sobie wobec tego w międzyczasie wygodne domy. Bóg wezwał jednak swój lud do pilnej odbudowy Jego świątyni, chcąc przez nią objawić światu swoją chwałą i udzielić zbawienia wszystkim narodom. 

Cały Izrael usłyszał wówczas przekazane przez proroka Aggeusza słowa od Boga: „Nabierzcie ducha, pracujcie, bo Ja jestem z wami”.

Wierzymy, że podobnie jak kiedyś Bóg wzywał Izrael do odbudowy świątyni, tak dzisiaj wzywa wszystkich chrześcijan do odbudowy Kościoła jako świątyni, w której On dozna czci i chwały. Aby tak się stało, chcemy jako chrześcijanie stanąć do budowy razem, przekraczając granice podziału i łamiąc mury nieufności, strachu i uprzedzenia. Wierzymy, że pomimo trudności, wznosząc się ponad różnice, stając w jedności wspólnego pragnienia szukania woli Boga, modląc się i słuchając Słowa Bożego, możemy rozpocząć budowę nowej rzeczywistości dla Kościoła i dla świata. Wierzymy, że możemy być narzędziem w rękach Boga przygotowującym drogę na przyjście Chrystusa. Wierzymy, że możemy być jednocześnie inspiracją dla siebie nawzajem poprzez odkrywanie w sobie bogactwa Bożego dziedzictwa, którym jesteśmy obdarowani. Dlatego chcemy wspólnie ogłaszać, „że Jezus Chrystus jest PANEM – ku chwale Boga Ojca” (Flp. 2,11). Razem chcemy stać się świątynią, w której On dozna uwielbienia, a przez którą świat pozna, że Jezus jest Mesjaszem.

Już kiedyś Kościół zjednoczył się we wspólnej modlitwie i uwielbieniu. Wówczas Bóg wylał na niego swego Ducha Świętego, co rozpoczęło globalną ewangelizację. Patrząc na tamto historyczne wydarzenie, wierzymy, że 
jeśli dzisiaj przekroczymy przestrzeń naszych podziałów i staniemy w jedności, pobudzeni miłością, doświadczymy osobistej Pięćdziesiątnicy, która przyniesie nową rzeczywistość, najpierw nam, a potem w te miejsca, gdzie pośle nas Bóg. 

Zapraszamy więc! Zostaw swoje codzienne sprawy i obowiązki. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl o Tym, który ma moc dać Twojemu życiu nową jakość. Odpowiadając na wezwanie „Nabierz ducha” możesz poznać i doznać, jak dobry jest Bóg. A to na zawsze zmieni Twoje życie.

Cel i inspiracje:
 
Uwielbienie Boga
Jak to dobrze jest grać naszemu Bogu, jak miło jest nucić pieśń pochwalną. Śpiewajcie pieśń dziękczynną Panu (Ps. 147; 1, 7).
Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, bo Ty stworzyłeś wszystko, a z woli Twojej istniało to i zostało stworzone (Ap. 4;11).

Jedność Kościoła
Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie (…) Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś (J. 17; 21, 23).
Aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa (Ef. 4; 13).

Głoszenie Ewangelii
A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec (Mat. 24; 14).
Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen (Ef. 3; 20n).
Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Narodził się! - grudniowe "Nabierz Ducha"

Opublikowany 2013/12/09

     Kolejny raz, tym razem w drugą sobotę adwentu, zgromadzamy się niezależnie od nazw wspólnot, zborów, parafii w których jesteśmy, aby uwielbić Boga, dziękować Mu za Jego wierność i niczym nieograniczoną miłość wyrażoną w posłaniu na ziemię swojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.  Tym razem głównym tematem konferencji będzie „Narodził się!”- narodziny Zbawiciela, Pana i Odkupiciela wszystkich ludzi. 
     Gościem specjalnym, który poprowadzi uwielbienie będzie krakowski zespół Choice Worship.
     Podczas konferencji głosić będą:
- Radosław Siewniak – założyciel i przewodniczący Stowarzyszenia Do Źródła.
- Ks. Grzegorz Pieróg – proboszcz Parafii p.w. MB Różańcowej w Chrzanowie.
Przeczytaj pozostałą część wpisu »