Festiwal DNA

Opublikowany 2015/02/08

Rokroczny festiwal, na którym w ciągu tygodnia organizowane są konferencje ekumeniczne, spotkania biblijne oraz koncerty uwielbienia Najwyższego. Festiwal promowany jest krótkim tekstem: Wśród wszystkich dzieł Bożych, jedno jest szczególne – to człowiek. Każdy z nas został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Wszyscy mamy jednego Architekta i Stworzyciela – Boga, Ojca, Abbę. Każdy z nas ma boskie DNA. Podczas tygodnia DNA pragniemy odszukiwać Boże DNA w sobie, poznać, co to znaczy być stworzonym na Jego obraz i podobieństwo, a także odnajdywać zagubioną w Edenie komunię z naszym Stwórcą. Stąd Festiwal DNA jest zachętą, by 
Dostrzec Naszego Architekta!
 

16.03. (poniedziałek), 18.00 - Pochylenie nad Słowem - Przypowieść o miłosiernym samarytaninie 
Parafia św. Mikołaja, ul. Mickiewicza 7 (I piętro) 
17.03. (wtorek), 18.00 - Pochylenie nad Słowem - Przypowieść o ojcu miłosiernym,
Oratorium Domu Katechetycznego, ul. Kusocińskiego 4 
19.03. (czwartek), 18.00 - Pochylenie nad Słowem - Przypowieść o talentach 
KCh Baptystów, ul. Oświęcimska 63a   
21.03. (sobota), 18.00 - Konferencja "Nabierz Ducha": Śmierć i Zmartwychwstanie,
KCh Baptystów, ul. Oświęcimska 63a 22.03. (niedziela), 18.00 - Koncert Psalmów Małgorzaty Hutek - Ufam Tobie, 
sala teatralna w MOKSiR, ul. Broniewskiego 4